Ryuji Iwasaki

Ryuji Iwasaki

IceGreen Cups

Masako Niimi

Masako Niimi

Sake Cup (Blue)

Aya Yuki

Aya Yuki

Light Red Medium Bowl

Harry's

Harry's

Mayu Ring by Harry’s

Horiguchi Kiriko

Horiguchi Kiriko

Rock Glass #3

Tsukasa Momota

Tsukasa Momota

Mini Dishes

Kotaro Ikura

Kotaro Ikura

Flower of the Water Medium Plate

Misa Tanaka

Misa Tanaka

Sake Cup with Glass Kodai

Atsushi Ogata

Atsushi Ogata

Hibite Bowl

Kodo Kiyooka

Kodo Kiyooka

Heat Resistant Pan

Mitsuko Ogura

Mitsuko Ogura

Tenugui

Atsushi Ogata

Atsushi Ogata

Hibite Choku